مرکز مطالعات سيستم و انرژی


شركت مهندسی مشاور موننكو ایران، به‌عنوان یكی از شركت‌های پیش‌گام در صنعت برق، برای انطباق خود با فضای جدید كسب‌وكار و ایجاد ظرفیت‌های فنی و سازمانی لازم برای ورود به آن، در سال 1387 یك دپارتمان تخصصی را برای این منظور به نام «مركز مطالعات سیستم و انرژی» تاسیس نمود. فعالیت‌های مركز مطالعات سیستم و انرژی شامل چهار زمینه تخصصی زیر می باشد:

  • مطالعات سیستم‌های قدرت الكتریكی
  • مطالعات راهبردی صنعت برق و مشاوره مدیریت
  • مطالعات امكان‌سنجی اقتصادی و بازار برق
  • مطالعات برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی می‌باشد.