اخذ تقدیرنامه از شركت توسعه مخابراتی آریاسل


شركت توسعه مخابراتی آریاسل با اعطای تقدیرنامه‌ ای از این مهندسین مشاور جهت انجام پروژه "خدمات مهندسی، نظارت عالیه و نصب کابل ADSS به طول 150 کیلومتر در سراسر کشور" قدردانی بعمل آورد.