عقد قرارداد "خدمات مهندسی تکمیلی 500 مگاوار بانک خازنی"

 عقد قرارداد "خدمات مهندسی تکمیلی 500 مگاوار بانک خازنی"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی تکمیلی 500 مگاوار بانک خازنی" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای اصفهان گردید.