عقد قرارداد "خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی احداث شبکه فیبر نوری"

 عقد قرارداد "خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی احداث شبکه فیبر نوری"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی احداث شبکه فیبر نوری" به کارفرمایی شرکت توزیع نیروی برق تهران گردید.
باتوجه به نیاز شركت توزیع نیروی برق تهران جهت انجام اتصالات مخابراتی پست ها و ساختمان های تحت مالکیت، پروژه مذکور با هدف تکمیل شبکه مخابراتی با استفاده از نصب کابل ADSS بر روی زیرساخت های شبکه توسط شرکت توزیع تهران تعریف شده است. لذا باتوجه به سوابق قبلی و تجریبات ارزشمند موننکو ایران، خدمات مرور طراحی و نظارت کارگاهی پروژه مذکور به این مهندسین مشاور ابلاغ گردید.