عقد قرارداد " خدمات مهندسی جهت توسعه شبکه برق کارخانه "

 عقد قرارداد " خدمات مهندسی جهت توسعه شبکه برق کارخانه "

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مهندسی جهت توسعه شبکه برق کارخانه" به کارفرمایی شركت داروسازی كاسپین تامین گردید.
شركت داروسازی كاسپین تامین، به منظور برقرسانی به کارخانه تولید محصولات و توسعه شبکه توزیع برق داخلی خود، خدمات طراحی و مهندسی این پروژه را براساس مشخصات و استانداردهای ملی صنعت برق به این مهندسین مشاور واگذار نمود.