مشاوره مدیریت


نفت، گاز و پتروشیمی
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 تدوین برنامه استراتژیک هلدینگ 1396 1396 شرکت توسعه صادراتی زرین
2 تدوین و استقرار مدل حاکمیت شرکتی 1396 1396 شرکت توسعه صادراتی زرین
3 تدوین طرح توسعه کسب و کار 1392 1392 شرکت برج میلاد تهران
4 تدوین برنامه استراتژیک 1395 1395 شرکت صنعتی بهپاک
5 تدوین برنامه استراتژیک 1394 1394 شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
6 مطالعات توجیحی،فنی، اقتصادی،مالی، اجتماعی،فرهنگی، زیست محیطی و پدافند،غیرعامل و اخذ مجوزهای مربوطه جهت بازنگری پنج طرح تملک داراریی های سرمایه ایی ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1395 1396 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
7 تهیه و تدوین و بروزرسانی پارامترها، شاخص‌ها و روش‌های اندازه گیری و پایش دستوراعمل‌های نظارت بر كیفیت سرویس و عملكرد اپراتورهای شبكه ثابت و سیار بر اساس استانداردهای بین المللی 1393 1393 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
8 تهیه و تنظیم مطالعات جامع توجیهی فنی اقتصادی (FS) احداث واحد تولید اولفین و پروپیلن از گاز طبیعی (GTO/GTP) با ظرفیت و تكنولوژی مورد توافق 1393 1393 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
9 خدمات مهندسی اصلاح و تكمیل واحدهای استالدئید و پنتا‌اریتریتول مجتمع پتروشیمی شهید رسولی 1392 1392 پتروشیمی شهید رسولی
10 فاز دوم خدمات مهندسی اصلاح و تكمیل واحدهای استالدئید و پنتا‌اریتریتول مجتمع پتروشیمی شهید رسولی 1392 1394 پتروشیمی شهید رسولی
11 خدمات مدیریت طرح پروژه تولید بایواتانول سوختی كرمانشاه 1392 1395 گسترش سوخت سبز زاگرس
12 مطالعات امكان‌سنجی طرح توسعه ظرفیت پتروشیمی آبادان بر اساس خوراكهای فعلی قابل دریافت از پالایشگاه آبادان 1393 1393 شركت پتروشیمی آبادان
13 خدمات مشاوره در زمینه سیستم ساماندهی ساختار صنعت برق ایران 1389 1391 توانیر
14 مطالعات فنی و اقتصادی و بازار برای خرید سهام شركتهای توزیع برق به منظور فروش مستقیم برق به مصرف كنندگان برق و ایجاد فرصتهای رشد كسب و كارهای مرتبط با گروه مپنا 1391 1391 گروه مپنا
15 تدوین برنامه استراتژیک 1393 1393 شرکت موج نیرو
16 تدوین برنامه استراتژیک 1394 1395 Larsen & Tubro