عقد قرارداد " نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث مخابرات ادامه خط لوله 56 اینچ گاز ششم سراسری حدفاصل اهواز/دهگلان و انشعابات مربوطه"

 عقد قرارداد " نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث مخابرات ادامه خط لوله 56 اینچ گاز ششم سراسری حدفاصل اهواز/دهگلان و انشعابات مربوطه"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث مخابرات ادامه خط لوله 56اینچ گاز ششم سراسری حدفاصل اهواز/دهگلان و انشعابات مربوطه" به کارفرمایی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گردید.
هدف از اجرای پروژه ایجاد شبکه دیسپچینگ غرب کشور می باشد. با تکمیل پروژه مذکور، علاوه بر اجرا و احیای 1300 کیلومتر کابل فیبرنوری در ادامه خط ششم سراسر ی و انشعابات، با اضافه شدن بالغ بر 70 ایستگاه مخابراتی، شبکه دیسپچینگ ملی گاز ایران در غرب کشور تکمیل خواهد شد.