عقد قرارداد "خدمات مشاوره طراحی نیروگاه برق فتوولتائیک متصل به شبکه در ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت با ظرفیت 200KW"

عقد قرارداد "خدمات مشاوره طراحی نیروگاه برق فتوولتائیک متصل به شبکه در ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت با ظرفیت 200KW"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مشاوره طراحی نیروگاه برق فتوولتائیک متصل به شبکه در ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت با ظرفیت 200KW" به کارفرمایی شرکت ارتباطات زیر ساخت گردید.
هدف از انجام این پروژه تامین بیست درصد از انرژی مصرفی ساختمان اداری شرکت ارتباطات زیر ساخت می باشد. استفاده از منحصر به ‌فردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان و تبدیل انرژی خورشید به دیگر اشکال انرژی همانند گرما و الکتریسیته ، کاهش گازهای گلخانه‌ای و حفاظت از لایه اوزن، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش هزینه های تولید انرژی در طولانی مدت و همچنین کاهش قابل توجه میزان هزینه های نگهداری از تأسیسات نیروگاه فتو ولتاییک ز جمله موارد مورد توجه در انجام پروژه مذکور می باشند.