عقد قرارداد " بررسی الزامات پدافند غیر عامل ساختمان دیسپاچینگ و امنیت سایبری مراکز NWAOC-ERDC "

عقد قرارداد " بررسی الزامات پدافند غیر عامل ساختمان دیسپاچینگ و امنیت سایبری مراکز NWAOC-ERDC "

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "بررسی الزامات پدافند غیر عامل ساختمان دیسپاچینگ و امنیت سایبری مراکز NWAOC-ERDC " به کارفرمایی شرکت برق منطقه ای آذریایجان گردید.
ساختمان دیسپاچینگ منطقه ای و فوق توزیع آذربایجان در تبریز احداث شده است. هدف از انجام این پروژه، بررسی ساختمان مذکور از منظر مسائل معماری، سازه ای، تاسیسات برقی، مکانیکی، ورودی ها، اتاق دیزل، فاضلاب، آسانسور، .... و ارائه نقطه نظرات اصلاحی احتمالی جهت ایجاد تطابق با مقررات ملی ساختمان در بخش الزامات پدافند غیر عامل به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات مقررات ملی ساختمان و نیازمندی های بهره برداری از مراکز دیسپاچینگ می باشد. علاوه بر موارد فوق، بررسی سیستم های اسکادا شامل نرم افزار، سخت افزار، Firewall ها و سوئیچ های شبکه، مناطق Demilitarized zones، سطوح دسترسی به سیستم و ... و اطمینان از تطابق آنها با ملاحظات امنیت سایبری مراکز دیسپاچینگ از دیگر اهداف انجام این پروژه می باشد.