حضور موننكو ایران در نمایشگاه جانبی بیست و سومین كنفرانس ملی شبکه های توزیع نیرو برق

 حضور موننكو ایران در نمایشگاه جانبی بیست و سومین كنفرانس ملی شبکه های توزیع نیرو برق

بدینوسیله به استحضار می‌رساند موننكو ایران در نمایشگاه جانبی بیست و سومین كنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق كه از تاریخ 19 الی 20 اردیبهشت ماه سال جاری در محل پژوهشگاه نیرو به آدرس تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان برگزار خواهد شد، با در اختیار داشتن یك غرفه اختصاصی حضور خواهد داشت. لذا از علاقمندان دعوت بعمل می‌آید كه ضمن حضور در نمایشگاه فوق‌الذكر از غرفه موننكو ایران بازدید نمایند.