حضور مهندسین مشاور موننکو به همراه گروه مپنا در نمایشگاه نفت و گاز عمان

حضور مهندسین مشاور موننکو به همراه گروه مپنا در نمایشگاه نفت و گاز عمان

مهندسین مشاور موننکو به همراه گروه مپنا در نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز عمان که از 6 الی 8 فروردین ماه 1397 در مسقط در کشور عمان برگزار گردید حضور به هم رساند.
در طول برگزاری این نمایشگاه و کنفرانس، این مهندسین مشاور موفق به مذاکره با شرکت های معتبر بین المللی و دیگر شرکت کنندگان گردید.