خدمات مشاوره، مهندسی وطراحی سیستم اسكادای خط پنج مترو تهران

خدمات مشاوره، مهندسی وطراحی سیستم اسكادای خط پنج مترو تهران

عنوان پروژه: خدمات مشاوره، مهندسی وطراحی سیستم اسكادای خط پنج مترو تهران
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: شركت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه
کارفرمای اصلی: شركت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه
محل اجرا: استان‌های تهران و البرز
شرح خدمات: - دریافت و جمع‌آوری اطلاعات از كارفرما، بازدید از سایت، بررسی‌ و طراحی پایه
- برآورد بودجه و هزینه‌های پروژه
- طراحی تفصیلی (Detail Design)، تهیه مشخصات فنی و تهیه اسناد مناقصه
- برگزاری مناقصه، ارزیابی فنی و مالی و تهیه قرارداد

توضیحات کامل:
همگام با توسعه صنعت ریلی و به طور خاص صنعت متروی شهری در كلیه نقاط كشور، مهندسین مشاور موننكو ایران با بهره‌گیری از دانش فنی متخصصین خود فعالیت‌های گسترده‌ای را در این زمینه آغاز نموده است. با توجه به حساسیت صنعت مترو، استفاده از سیستم­های اسكادا جهت كنترل و پایش پست­های برق‌رسان مترو بسیار ضروری می­باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، شركت مهندسین مشاور موننكو ایران اقدام به ارائه خدمات مشاوره مربوطه به شركت بهره­برداری راه­آهن شهری تهران و حومه نموده است. این خدمات شامل بررسی مقدماتی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و تهیه مشخصات فنی، تنظیم اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و تعیین پیمانكار برنده، جهت نوسازی سیستم اسكادا، پایانه‌ها، سیستم اینترفیس، Channel Device و فانكشن نرم‌افزاری Fault Locator پست‌های 25 كیلو‌ولت خط پنج مترو تهران می­باشد.