مطالعات تامین توان شبكه برق سلاله عمان از طریق اتصال نیروگاه خصوصی IPP-2


 عنوان پروژه: مطالعات تامین توان شبكه برق سلاله عمان از طریق اتصال نیروگاه خصوصی IPP-2
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: شركت برق ظفار - عمان
محل اجرا: عمان
شرح خدمات: • جمع آوری اطلاعات شبكه برق سلاله عمان و بازبینی اطلاعات
• تعیین ظرفیت نیروگاه خصوصی IPP-2 و ارائه طرح اتصال به شبكه بر اساس فاكتورهای فنی و اقتصادی
• انجام مطالعات استاتیكی و دینامیكی شبكه برق سلاله عمان
• انجام مطالعات جبران‌سازی توان راكتیو در شبكه
• ارائه طراحی مقدماتی اجرای طرح‌های احداث خط و پست جهت اتصال نیروگاه به شبكه
• تهیه گزارش براورد مالی و اقتصادی اجرای طرح مدل‌سازی شبكه، مطالعات پخش بار، اتصال كوتاه و پایداری گذرا، شناسایی نقاط ضعیف شبكه، مكان‌یابی، ارزیابی اقتصادی و فنی
توضیحات کامل:

برنامه‌ریزی توسعه شبكه، با توجه به رشد روزافزون مصارف الكتریكی، امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، شركت برق ظفار عمان به منظور تامین بار سال‌های آینده شبكه خود، انجام مطالعات احداث نیروگاه را در دستور كار خود قرار داده است. از طرفی انتخاب بهینه نیروگاه بر اساس میزان ظرفیت گردان مورد نیاز شبكه و همچنین دیگر فاكتورهای فنی و اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو موننكو ایران به عنوان مشاور فنی طرح امكان‌سنجی نیروگاه، فعالیت خود  را در این پروژه آغاز نمود و انجام مطالعات در فاز نهایی خود قرار دارد.