مركز دیسپاچینگ ملی


 عنوان پروژه: مركز دیسپاچینگ ملی
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: گروه مپنا
کارفرمای اصلی: شركت مدیریت شبكه برق ایران
محل اجرا: مركز اصلی در تهران
شرح خدمات: خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث، خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی دو مركز اصلی و پشتیبان دیسپاچینگ ملی ایران
توضیحات کامل:

با توجه به اینكه فركانس متمركز شبكه به عنوان یكی از شاخص‌های پایداری و تعادل بین میزان تولید و مصرف برق می‌باشد، كنترل فركانس شبكه به مركز ملی دیسپاچینگ سپرده شده است. دیسپاچینگ ملی مسئولیت برنامه‌ریزی، هدایت و كنترل شبكه سراسری تولید و انتقال صنعت برق را به منظور هماهنگ نمودن تولید با میزان مصرف با در نظر گرفتن امكانات و ظرفیت‌های انتقال عهده‌دار می‌باشد. اهم وظایف دیسپاچینگ ملی عبارت است از:
- پیش‌بینی نیاز مصرف در مقاطع سالانه، ماهیانه، هفتگی، روزانه و لحظه‌ای
- برنامه‌ریزی و هماهنگی تولید مولدهای نیروگاهی شبكه با توجه به معیارهای اقتصادی
- حفظ ایمنی و پایداری شبكه تولید و انتقال
- بهره‌برداری بهینه و اقتصادی از منابع تولید و انتقال
- نظارت بر عملكرد دیسپاچینگ مناطق
ابزار مركز كنترل ملی جهت تثبیت فركانس شبكه، مدیریت تولید واحدهای بزرگ می‌باشد. سیستم دیسپاچینگ ملی با نصب تجهیزات اسكادا در نیروگاه‌‌های بزرگ، ضمن قرائت تولید هر واحد و وضعیت آنها با استفاده از نرم‌افزار‌های كنترل واحد‌های تولید، به صورت دستی و یا خودكار، بار واحدها را برای حفظ پایداری و فركانس شبكه كنترل می‌نماید. بدین منظور لازم است كه كلیه نیروگاه‌ها و پست‌های توزیع برق با این مراكز ارتباط داشته و اطلاعات آنها دریافت گردد.
در تشكیل بازارهای جدید برق، سیستم‌های دیسپاچینگ نقش حیاتی ایفا می‌كنند؛ با این توضیح كه در شبكه‌های مبتنی بر بازار برق، اطلاعات مالی مانند قیمت عرضه برق و تقاضای برق در كنار پارامترهای اقتصادی نقش اصلی را در تعیین جریان تولید، انتقال و مصرف برق ایفا می‌نمایند. به خصوص در این بازارها دسترسی مستقیم و مطمئن به اطلاعات عرضه و تقاضای برق در كنار اطلاعات فنی شبكه نیازمند سیستم‌های پیچیده اطلاعاتی و كنترلی می‌باشد