مطالعه طرح جامع تامین برق كل مجموعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)


 عنوان پروژه: مطالعه طرح جامع تامین برق كل مجموعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: مهندسین مشاور صحن بوستان
کارفرمای اصلی: وزارت راه و مسكن و شهرسازی
محل اجرا: تهران- فرودگاه بین المللی امام خمینی
شرح خدمات:

گردآوری و مطالعه اطلاعات درخصوص وضعیت فعلی سیستم تامین برق فرودگاه (خطوط و پستهای فعلی تغذیه كننده برق فرودگاه ) و بررسی، مطالعه و استخراج تقاضای برق فرودگاه ( محدوده 13500هكتاری) در سه فاز 5/26 و 50 و 90 میلیون مسافر در دو محدوده شهر فرودگاهی ( حدود 8500 هكتار) و منطقه پروازی ( حدود 5000هكتار)، بررسی گزینه های مختلف تامین و توزیع برق فرودگاه و تحلیل آنها، بررسی و مطالعه و ارائه روشهای مختلف تامین و توزیع برق فرودگاه و ارائه سناریوهای مختلف( تامین برق از شبكه سراسری، احداث نیروگاه، استفاده از انرژیهای نو و . . . ) انجام برآورد هزینه و ارائه مزایا، معایب، فرصتها، تهدیدها و پیشنهاد سناریوی برتر همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، ارائه مهندسی مقدماتی تامین و توزیع برق براساس گزینه ارجح، تعیین نحوه اتصال به شبكه بالادست بهمراه ارائه نقشه‌های تك خطی اولیه مربوط به خطوط و یا پستهای موردنظر جهت احداث بهمراه لیست مصرف‌كنندگان و محاسبات پخش بار و مبانی اولیه طراحی، طراحی تفصیلی كامل جهت تامین و توزیع برق فرودگاه،گزارش نهایی مطالعات زمین شناسی، زلزله خیزی، باد و سایر پارامترهای منطقه بهمراه مسیریابی خطوط و نقشه برداری و ارائه دفترچه های محاسبات مربوط به پستهای برق و در نهایت تهیه اسناد مناقصه برای پیمانكاران اجرایی
توضیحات کامل:

 

 با توجه به طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی در محدوده پروازی و احداث شهر فرودگاهی در فازهای چهارگانه، نیاز به تامین توان منطقه مجموعه بصورت تدریجی و با درنظر گرفتن مراحل توسعه فازها و توان بالای موردنیاز مجموعه، مورد توجه مجری طرح توسعه می باشد كه گزینه های مختلف تامین برق با توجه به جمیع شرایط مورد بررسی قرار گرفته است.