خدمات مشاوره برای اجرای پروژه‌های مستر پلان تله‌متری آب و فاضلاب شهر تهران(طرح اسكادا) و انجام نظارت عالیه و كارگاهی


 عنوان پروژه: خدمات مشاوره برای اجرای پروژه‌های مستر پلان تله‌متری آب و فاضلاب شهر تهران(طرح اسكادا) و انجام نظارت عالیه و كارگاهی
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1399
کارفرما: شركت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
محل اجرا: تهران
شرح خدمات: - اجرای سیستم اسكادای چاه‌های آب تهران
- اتوماسیون تاسیسات آبگیر بیلقان
- بازنگری، بررسی مجدد و رفع اشكالات شبكه مخابراتی بستر ارتباطی باند UHF
- تهیه گزارش مستند مبنی بر وضعیت سامانه موجود و مقایسه با موارد در حال استفاده در جهان
- اجرای سیستم دیتالاگر و كنترل فشار شكن‌ها در تمام نقاط تهران
- توسعه حفاظت و امنیت سامانه اسكادای فعلی
- سیستم انتقال اطلاعات تاسیسات بر روی شبكه اپراتورهای تلفن همراه APN
- طرح توسعه ساختمان مركز كنترل و هماهنگی و توسعه تجهیزات آن
- اجرای سیستم مونیتورینگ اطلاعات تصفیه خانه‌های آب و اتصال ارتباط كامل و جزء به جزء آنها به سامانه اسكادای فعلی به نحوی كه علاوه بر سطوح محلی امكان دسترسی و مدیریت متمركز از محل مركز كنترل و هماهنگی تهران امكان‌پذیر گردد.
- اجرای سامانه كیفیت‌سنجی شبكه آب
- اجرای سامانه پیش فروش آب از طریق كنتورهای شارژی
- قرائت كنتور مشتركین خاص
- سامانه اسكادای فاضلاب تهران
- قرائت از راه دور مشتركین آب شهری

توضیحات کامل:

سیستم آبرسانی تهران در حال حاضر در حدود 6.5 میلیون نفر را تحت پوشش داشته و سالانه 860 میلیون مترمكعب آب را به داخل مخازن ذخیره و سرویس داخل شهر، توزیع می نماید. بنابراین در نظر گرفتن سامانه ای با بالاترین قابلیت اطمینان و فراهم سازی امكانات راهبری و مدیریتی با رویكردهای نظارت بر وضعیت بهنگام سیستم، برنامه ریزی و تحلیل سیستم  بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
انتخاب موننكو به عنوان مشاور سطح اول مستر پلان پروژه های تله متری كلان شهر تهران با توجه به توضیحات بالا نشان از توان فنی بالای این مهندسین مشاور می‌باشد.