انعقاد قرارداد "خدمات مهندسی نصب سیم محافظ OPGW خطوط 132 كیلوولت والی - یاغچیان - امامیه - سردرود"


شركت موننكو ایران موفق به انعقاد قرارداد "خدمات مهندسی نصب سیم محافظ OPGW خطوط 132 كیلوولت والی - یاغچیان - امامیه - سردرود" به كارفرمایی شرکت برق منطقه ای آذربایجان گردید.

با توجه به سیاست­‌گذاری شركت توانیر در راستای ایجاد شبكه مخابراتی یكپارچه در صنعت برق كشور و لزوم برقراری ارتباط مخابراتی میان پست­‌های انتقال و فوق­ توزیع شركت برق منطقه­‌ای آذربایجان، پروژه مذكور در اولویت كاری شركت برق منطقه­‌ای آذربایجان قرار گرفته و قرارداد فوق­‌الذكر به این مهندسین مشاور ابلاغ گردیده است.