اخذ تقدیرنامه از شركت سهامی برق منطقه‌ای غرب


شركت سهامی برق منطقه‌ای گیلان با اعطای تقدیرنامه‌ای بواسطه ارائه خدمات مشاوره‌ای مهندسی و نظارت عالیه و كارگاهی پروژه احداث پست 230/132 كیلوولت DCS وحدت دهلران كه نقش مهمی در تامین و تقویت شبكه برق استان ایلام و شهرك صنعتی دهلران داشت، از این شركت قدردانی بعمل آورد.