تهیه و تنظیم مطالعات جامع توجیهی فنی/اقتصادی و مالی (FS )،‌احداث واحد تولید اولفین و پروپیلن از گاز طبیعی (GTO/GTP )


عنوان پروژه: تهیه و تنظیم مطالعات جامع توجیهی فنی/اقتصادی و مالی (FS )،‌احداث واحد تولید اولفین و پروپیلن از گاز طبیعی (GTO/GTP )
تاريخ شروع: 1393
تاريخ پايان: 1393
كارفرماي اصلي : شركت سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران
مكان: تهران

شرح خدمات:
تهیه و تنظیم مطالعات جامع توجیهی فنی/اقتصادی و مالی و ‌احداث واحد تولید اولفین و پروپیلن از گاز طبیعی شامل موارد به شرح ذیل :
- اهداف و سوابق پروژه
- بررسی بازار
- انتخاب محل طرح
- بررسی فنی و تكنولوژی
- ارزیابی مالی/اقتصادی
- گزارش طرح كسب و كار


اهمیت پروژه:
با توجه به نیاز بازار و افزایش روز افزون قیمت محصولات اولفینیك و همچنین وجود منابع گازی فراوان در كشور این پروژه دارای اهمیت بسزایی می‌باشد.