مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه


عنوان پروژه: مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه
نام پروژه: تاریخ شروع: 01/01/1396
تاریخ پایان: 31/06/1396
كارفرما: معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی
كارفرمای اصلی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مكان: شهر تهران

شرح خدمات:
تهیه طرح توجیهی جهت پنج طرح تملك دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه

اهمیت پروژه:
(هدف از انجام پروژه به تفصیل توضیح داده شود و اشاره شود كه این پروژه چه اهمیتی دارد – یك پاراگراف) : علاوه بر اینكه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدلیل داشتن توان مالی بالا و پویایی، در زمره كارفرماهایی است كه می‌توان از آن بعنوان یك كارفرمای استراتژیك برای موننكو یاد كرد. این پروژه خاص بدلیل اطلاع از برنامه‌ریزی این وزارت جهت اجرای پروژه‌ها طرح توسعه در پنج سال آتی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.