ارائه خدمات نظارت عالیه و كارگاهی كارهای تاسیسات الكتریكی و مكانیكی منطقه یك آزادراه تهران- شمال


عنوان پروژه: ارائه خدمات نظارت عالیه و كارگاهی كارهای تاسیسات الكتریكی و مكانیكی منطقه یك آزادراه تهران- شمال
تاريخ شروع: 1395
تاريخ پايان: 1396
وضعيت پروژه: در دست انجام
كارفرما: شركت آزادراه تهران- شمال
مكان: استان هاي تهران و البرز

شرح خدمات ارائه:
- خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرای كار، كنترل پیشرفت كار
- خدمات مهندسی
- خدمات ارجاع كار
- خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت
- خدمات كنترل كیفیت
- خدمات برآورد، كنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها
- خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی (دوره تضمین) و تحویل قطعی
در بخش های:
- سیستم تهویه تونل اصلی و تونل سرویس
- سیستم تغذیه الكتریكی
- سیستم نیرورسانی
- روشنایی
- سیستم مانیتورینگ و نظارت تصویری
- سیستم اعلام و اطفاء حریق
- سیستم مخابرات و شبكه
- سیستم ایمنی
- سامانه جمع آوری دیتا و كنترل نظارتی (SCADA)
- سامانه هوشمند حمل و نقل (ITS)


اهمیت پروژه:
آزادراه تهران - شمال با هدف ایجاد شبكه آزاد راهی در كریدور شمال - جنوب جهت دسترسی آسان تهران به شمال ایران به منظور توسعه گردشگری و اقتصادی استانهای شمالی در حال احداث می باشد. مزایای این طرح عبارت است از: - کاهش طول مسیر از 185 کیلومتر به 121 کیلومتر به میزان 64 کیلومتر - کاهش مصرف میزان سوخت - کاهش آلودگی زیست محیطی - کاهش زمان سفر از 4 ساعت به 2 ساعت - سبک سازی بار ترافیکی تحمیلی استان تهران به استان البرز در ایام تعطیل