انجام مطالعات و طراحی مرحله دوم {به انضمام بازنگری و تكمیل طراحی مرحله اوّل} ایستگاههای 9 و10 پروژه خط 2 قطار شهری تبریز


عنوان پروژه: انجام مطالعات و طراحی مرحله دوم {به انضمام بازنگری و تكمیل طراحی مرحله اوّل} ایستگاههای 9 و10 پروژه خط 2 قطار شهری تبریز
تاریخ شروع: 1395
تاریخ پایان: 1396
وضعیت پروژه: در دست انجام كارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) گروه تخصصی قائم - مهندسین مشاور ایمن سازان
كارفرمای اصلی: سازمان قطار شهری تبریز و حومه
مكان: شهر تبریز

شرح خدمات:
شرح خدمات:
خدمات مهندسی در زمینه مطالعات طراحی سازه،‌ معماری، تاسیسات برقی و مكانیكی ایستگاه شامل:
- تهیه نقشه های سازه نگهبان هسته مركزی و سازه های جانبی ایستگاه به همراه گزارش تحلیل و طراحی مربوطه
- تهیه نقشه های قالب بندی هسته مركزی و سازه های جانبی ایستگاه به همراه گزارش تحلیل و طراحی مربوطه
- تهیه نقشه های آرماتورگذاری هسته مركزی و سازه های جانبی ایستگاه به همراه گزارش تحلیل و طراحی مربوطه
- تهیه دفترچه متره و برآورد ساختمانی ایستگاه
- تهیه نقشه های معماری هسته مركزی و سازه های جانبی ایستگاه
- تهیه نقشه های معماری احجام سطح خیابان ایستگاه
- تهیه نقشه های معماری طبقات زیرین سطح زمین شامل سالن های فروش بلیت،‌ سكو، زیر سكو و ...
- تهیه نقشه های دروازه های ورودی و كیوسك های هواكش و پله خروج اضطراری (پلان ها،‌ نماها، تقاطع و ...)
- تهیه جدول نازك كاری فضاهای داخلی ایستگاه
- تهیه طرح سه بعدی داخلی ایستگاه
- برآورد میزان برق عادی و اضطراری پروژه و چگونگی تامین آن در بخش های مختلف ایستگاه
- انتخاب سیستم اتصال زمین مناسب برای ایستگاه
- تهیه نقشه جانمایی مربوط به تاسیسات الكتریكی و مكانیكی ایستگاه
- تهیه طرح جمع آوری پساب و فاضلاب كلیه فضاها
- تهیه طرح آتش نشانی كلیه فضاها
- تهیه طرح آبرسانی به كلیه فضاها
- تهیه طرح تهویه مطبوع فضاهای مختلف
- تهیه گزارش مربوط به مشخصات فنی تاسیسات الكتریكی و مكانیكی ایستگاه
- تهیه دفترچه محاسبات در بخش های مختلف تاسیسات الكتریكی و مكانیكی ایستگاه
- تهیه دفترچه متره و برآورد كلیه تاسیسات الكتریكی و مكانیكی ایستگاه


اهمیت پروژه:
با توجه به رشد روزافزون سفرهای درون شهری در تبریز و ضرورت استفاده از سامانه حمل و نقل ریلی در راستای کاهش مشکلات ترافیکی، مطالعات خطوط قطارشهری تبریز از سال 79 شروع و شبکه قطارشهری تبریز شامل 4 مسیر (جمعاً 70 کیلومتر و 63 ایستگاه) طراحی گردید. در این راستا عملیات اجرایی خط 2 به صورت قرارداد طرح و ساخت مورخ 23/12/90 از طرف سازمان قطار شهری تبریز (به عنوان كارفرما) به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) (به عنوان پیمانكار طرح و ساخت) ابلاغ گردید و شركت مهندسین مشاور ایمن سازان به عنوان مشاور پروژه انتخاب گردید كه بخش طراحی ساختمانی ایستگاههای 9و10 فاز 2 از سوی شركت ایمن سازان به این مهندسین واگذار گردید كه با پیشنهاد این مهندسین مشاور به جهت كاهش مشكلات ترافیكی، عدم مسدود نمودن خیابان و پرهیز از هزینه گزاف جابجایی تاسیسات شهری و استملاك های مورد نیاز و همچنین عدم ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد مردم روش احداث ایستگاه از ترانشه باز به زیرزمینی تغییر یافت.